Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević otvorio je danas u Zrenjaninu međunarodni naučno - stručni simpozijuma Pivo, pivarske sirovine čiji je jedan od ciljeva da se kritički preispita stanje, problemi, mesto i uloga pivarske industrije u Srbiji.