Belgija je potvrdila izbijanje afričke svinjske groznice u zemlji, što ukazuje na dalje širenje ove bolesti koja je pogodila farme u istočnoj Evropi i Kini. Bolest sada može da ugrozi veliku zapadnoevrosku industriju svinjskog mesa.