Arapska liga raspravljala je o rezoluciji i odbacivanju odluke SAD-a o premještanju ambasade u Jerusalem.

 1