Na hiljade britanskih zatvorskih oficira vratili su se danas na svoje poslove, nakon šestočasovnog protesta protiv rastućeg nivo nasilja u zatvorima.