Evropska unija od Velike Britanije traži da se račun koji će morati da plati za preuzete obaveze iskaže u evrima, navodi se u nacrtu smernica za pregovore EU. Osim toga, EU traži i da Britanija garantuje status evropskih građana koji žive u Britaniji, kao i da ostane u nadležnosti Evropskog suda pravde u određenim slučajevima koji je pripremila Evropska komisija.