Umetnički projekt lya Khrzhanovskyog DAU impresivno je i kontraverzno djelo.