BRISEL - Evropska komisija predložila je da se ukine polugodišnje pomeranje sata u Evropi u 2019.…