Evropski parlament izglasao je danas početak aktivacije člana 7 Ugovora o EU protiv Mađarske zbog njene antimigrantske politike.