Evropski parlament izglasao je da EU pokrene kaznenu proceduru protiv Mađarske zbog kontinuiranog gaženja demokratskih principa.