Sankcije podrazumijevaju suspenziju određenih prava zemlje članice uključujući i zabranu prava glasa u institucijama EU.