Gutereš je kazao da je jasno da "sadašnja situacija u Idlbiu nije održiva i da prisustvo terorističkih grupa ne može biti tolerisano"