Radnici Alumine, Boksita iz Milića i rudnika iz Srebrenice tražili deblokadu računa firme sa istoka BiH.

 14

Radnici Alumine, Boksita iz Milića i rudnika iz Srebrenice traže deblokadu računa firme sa istoka BiH.

 97