Indeksi na Vol stritu danas su bili izrazito kolebljivi, da bi na kraju završili sa znatnim dobicima, ali je uprkos tome ovo bila najlošija nedelja u poslednje dve godine.

 1