Ministar hrvatskih veterana Tomo Medved kaže da je Tomislav Merčep u banji po preporuci ljekara.