Na sedmodnevnim vježbama u Hormuškom moreuzu i Omanskom zaljevu će se koristi projektili koji se lansiraju sa podmornica.