Ivanov se, inače, sve vreme protivio načinu na koji je postignut dogovor sa Grčkom