EK je Sudu Evropske unije podnela dve tužbe protiv Hrvatske – prvu zbog toga što nije obezbedila odgovarajući nivo zaštite zdravlja ljudi i okoline na lokaciji "Crno brdo" u Biljanama Donjim, a drugu jer nije sprovela neka od zajedničkih evropskih pravila u zaštiti vazdušnog saobraćaja.