Izrael je 'probio' nacionalnu komunikacionu mrežu i poslao snimljene telefonske poruke stanovnicima sela Kfar Kila.