Gradska uprava Banja Luke pojačaće ove godine aktivnosti na povećanju obuhvata obveznika poreza na nepokretnosti.