Branimir Glavaš, hrvatski političar i ratni zločinac, osnivač Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, od 3. maja ponovo će biti saborski zastupnik.

 

Branimir Glavaš, hrvatski političar i ratni zločinac, osnivač Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB), od 3. maja ponovo će biti saborski zastupnik.

 

Branimir Glavaš, hrvatski političar i ratni zločinac, osnivač Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje (HDSSB), od 3. maja ponovo će biti saborski zastupnik.