Više javno tužilaštvo mora platiti milion dinara (8400 eura) zbog prikrivanja informacija u tom i drugim slučajevima.

 19