Dok se ogroman uragan „Florens“ približava Istočnoj obali SAD, milioni Amerikanaca se pripremaju za možda jedan od najkatastrofalnijih uragana u tom regionu u proteklim decenijama. U delovima tri američke države naložena je evakuacija stanovništva.