Izrael je prošle godine zakonom zabranio dolazak stranaca koji svesno i javno pozivaju na bojkot Izraela.