Policija apeluje na roditelje dečaka i mladiće širom zemlje da prijave ukoliko su sumnjaju da su imali kontakt sa ovim čovekom