Evropska komisija predložila je danas da se ukine polugodišnje pomerenje sata u 2019. godini, a da se državama članicama da sloboda da "jednom za svagda" odluče da li žele da trajno primene letnje ili zimsko računanje vremena

 

Evropska komisija predložila je danas da se ukine polugodišnje pomerenje sata u Evropi u 2019. godini, a da se državama članicama da sloboda da "jednom za svagda" odluče da li žele da trajno primene letnje ili zimsko računanje vremena.

 

Evropska komisija predložila je danas da se ukine polugodišnje pomeranje sata od naredne godine, a ukoliko se taj predlog izglasa u Evropskom parlamentu i Savetu Evrope, a Narodna skupština Srbije usvoji zakon o usklađivanju vremena sa EU, u Srbiji će sat poslednji put biti pomeren najkasnije 31. marta 2019, odnosno 27. oktobra naredne godine.

 

Evropska komisija objavila je danas predlog za ukidanje polugodišnjeg pomeranja kazaljki sata u Evropskoj uniji u 2019. godini, dajući državama članicama slobodu da odluče da li žele da zadrže letnje ili zimsko računanje vremena.

 

Evropska komisija predložila je danas da se ukine polugodišnje pomerenje sata u Evropi u 2019. godini, a da se državama članicama da sloboda da "jednom za svagda" odluče da li žele da trajno primene letnje ili zimsko računanje vremena.

 

Evropska komisija predložila ukidanje pomerenja sata u EU. Državama članicama ostavljeno da same odluče hoće li ostaviti letnje ili zimsko računanje vremena. Kako se navodi u saopštenju, navedeni zakonski predlog teži da osigura da se bilo kakve promene prave na koordinisan način između susednih zemalja kako bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i izbegla fragmentacija, do koje bi došlo ako bi neke države članice zadržale sezonske promene sata, dok bi ih druge ukinule.

 

BRISEL - Evropska komisija predložila je da se ukine polugodišnje pomeranje sata u Evropi u 2019.…