SAD poručile da partnerstvo NATO-a sa Švedskom neće biti obnovljeno ukoliko Štokholm potpiše Sporazum UN-a o zabrani nuklearnog oružja.

 433