Dok su u Kaliforniji besneli požari, muškarac je pokušavao da pomogne jednoj životinji kojoj je pretila vatra.

 5