Tuzi postali 24. crnogorska opština, sledi razgraničenje sa Podgoricom. Tužani odranije "pikirali" jednu od ekonomski najuspešnijih kompanija