General-pukovnik Gamal Omar, jedan od članova Vojnog vijeća, kaže da je uhapšeno 16 aktivnih i penzionisanih vojnih oficira.