Građani su na referendumu bili upitani da li žele da se poništi amandman na ustav iz 1983 (osmi amandman), koji nerođenom detetu i majci pruža jednako pravo na život.