Kompanija Facebook je saopštila da je uklonila više od tri milijarde lažnih naloga od okotobra do marta, što je dva puta više nego prethodnih šest meseci.