Ruski Arktik može da postane jedan od najvećih svetskih centara za skladištenje podataka za međunarodne kompanije, izjavio je projektni oficir za razvoj Arktika akademik Aleksander Vorotnikov.

 

Ruski Arktik može da postane jedan od najvećih svetskih centara za skladištenje podataka za međunarodne kompanije, kaže projektni oficir za razvoj Arktika akademik Aleksander Vorotnikov.

 

Ruski Arktik može da postane jedan od najvećih svetskih centara za skladišštenje podataka za međunarodne kompanije, izjavio je projektni oficir za razvoj Arktika akademik Aleksander Vorotnikov.

 

Ruski Arktik može da postane jedan od najvećih svetskih centara za skladišštenje podataka za međunarodne kompanije, izjavio je projektni oficir za razvoj Arktika akademik Aleksander Vorotnikov.