Predajom Regulatornom telu za elektronske medije (REM) konkursne dokumentacije i aplikacije za dobijanje dozvole za nacionalno emitovanje TV programa, menadžment RTV BK Članak BK hoće nacionalnu frekvenciju se pojavljuje prvo na Bizlife.rs.