Problemi i nevolje s kojima se već mjesecima suočava najveća društvena mreža na svijetu negativno su se odrazili na način na koji je ljudi koriste.