Problemi i nevolje s kojima se već mesecima suočava najveća društvena mreža na svetu negativno su se odrazili na način na koji je ljudi koriste.