Evropska komisija predstavila je akcioni plan za razvoj bio-ekonomije, kojim se za sledeću godinu predviđa donošenje niza konkretnih mera za jačanje tog segmenta ekonomije koji obuhvata sve sektore i sisteme koji zavise od bioloških resursa.