Godišnja lista Top 100 igrača za FIFA igru je gotova i Srbija “spala na dva slova“, na začelju kolone…