Kompanija planira da uloži tri milijarde evra za širenje svojih data centara u naredne dve godine