Aplikacija za distribuciju fotografija u vlasništvu Fejsbuka dodala je funkciju protiv uznemiravanja, koristeći veštačku inteligenciju za skeniranje fotografija

 

Instagram, aplikacija za distribuciju fotografija u vlasništvu Fejsbuka, dodala je funkciju protiv uznemiravanja, koristeći veštačku inteligenciju za skeniranje fotografija kako bi identifikovala eventualno problematične sadržaje.

 

Aplikacija Instagram dodala je funkciju protiv uznemiravanja, koristeći veštačku inteligenciju za skeniranje fotografija kako bi identifikovala eventualno problematične sadržaje.

 

Instagram aplikacija za distribuciju fotografija u vlasništvu Fejsbuka dodala je funkciju protiv uznemiravanja, koristeći veštačku inteligenciju za skeniranje fotografija kako bi identifikovala eventualno problematične sadržaje.