Za nekoliko aplikacija u Mac App Store-u se smatra da prikupljaju i učitavaju korisničke podatke, uključujući i njihovu istoriju pretrage.