Pripadnici kineske policije počeli su da koriste specijalne naočare koje imaju tehnologiju za prepoznavanje lica.

 

Kineska policija počela je sa korišćenjem naočara sa tehnologijom prepoznavanja lica.

 3

Kineska policija počela je sa korišćenjem naočara sa tehnologijom prepoznavanja lica.