Kompanija je više nego spremna da odgovori na svaki potez SAD