Naučnici su u laboratoriji razvili ljudsko jajašce do pune zrelosti, što bi mogla da bude prekretnica u postupcima veštačke oplodnje.

 3

Naučnici su u laboratoriji razvili ljudsko jajašce do pune zrelosti, što bi mogla biti prekretnica u postupcima veštačke oplodnje.

 

Naučnici su u laboratoriji razvili ljudsko jajašce do pune zrelosti, što bi mogla biti prekretnica u postupcima vještačke oplodnje.