U Srbiji dugo zapostavljan, u svetu odavno priznat – Milutin Milanković. Ove godine obeležavaju se njegova dva jubileja: 140-godišnjica rođenja i 110-godišnjica dolaska na Univerzitet u Beogradu. U Beogradu je počela međunarodna konferencija na kojoj istraživači iz celog sveta govore o životu i delu Milutina Milankovića.