Kompanija Ford istražuje načine na koje bi roboti i autonomna vozila u budućnosti mogli da rade zajedno prilikom isporuka paketa, hrane, te druge robe.