U aplikaciji WhatsApp odavno postoji opcija da izbrišete već poslatu poruku, a već neko vreme to je moguće uraditi i sa mailom ako koristitet Gmail.