Ptice i avioni dele vazdušni prostor, tako da je neizbežno da ponekad dođe do sudara. Aerodromi, naravno, pokušavaju da svedu takve sudare na minimum s obzirom da oni mogu da dovedu do pada aviona i skupih oštećenja mlaznih motora.

 

Ptice i avioni dele vazdušni prostor, tako da je neizbežno da ponekad dođe do sudara. Aerodromi, naravno, pokušavaju da svedu takve sudare na minimum s obzirom da oni mogu da dovedu do pada aviona i skupih oštećenja mlaznih motora. Neki aerodromi treniraju pse, drugi plaše ptice bukom, a jedna kompanija u Holandiji misli da bi robotička ptica grabljivica, nazvana Robird bila daleko efikasnija. Psi i buka donekle pomažu, ali kada se impresivan neprijatelj, poput sivog sokola, pojavi na nebu, većina drugih ptica će da pobegne. https://www.youtube.com/watch?v=4AqZqCyXiyc Da... Read more..