SARAJEVO - U nekoliko gradova u Federaciji BiH zadnjih dana zabilježen je porast zračnih polutanata, naročito koncentracije lebdećih čestica, koje su opasne po zdravlje stanovništva, a najkritičnije je u Sarajevu.

 

SARAJEVO - Zbog povećanih koncentracija čestičnih materija u vazduhu PM10, u Kantonu Sarajevo proglašena je druga epizoda – "Upozorenje". Odluku o proglašenju ove epizode uz primjenu mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti vazduha u KS, donio je Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo na sjednici u utorak naveče.