Čačak - Banka Poštanska štedionica Beograd u svojstvu hipotekarnog poverioca i zakonoskog zastupnika vlasnika hipotekovane nepokretnosti