Užice - Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog odluke o usvajanju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja